Útmutató kurzusfelvételhez

Útmutató kurzusfelvételhez a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában

Ugrás:

A tanulmányaikat 2016-ban vagy később megkezdett hallgatók számára

A doktori tanulmányok során összesen 240 kreditet kell teljesíteni.

Letöltés

1) A komplex vizsga előtti (képzési és kutatási) szakaszban 120 kreditet kell teljesíteni, melyből 72 képzési és 48 kutatási kredit. A teljesítés a kurzustól függően lehet vizsga vagy kutatási munkáért kapott kredit. A kurzusok meghirdetéséről a Doktori Iskola gondoskodik, a titkárság minden félév elején kiküldi az egyes évfolyamok tantervét, a hallgatók önállóan jelentkeznek fel a Neptunban a tantervben megjelölt kurzusokra, illetve az esetlegesen pótlandó kurzusokra. Kérdés vagy kurzusjelentkezéssel kapcsolatos segítség kérése esetén forduljanak Novákné Végső Zsuzsához (vegso.zsuzsa@pte.hu).

2) A komplex vizsga utáni (kutatási és disszertációs) szakaszban 120 kreditet kell teljesíteni. A kurzusok túlnyomó többsége minden szemeszterben meghirdetésre kerül, a doktoranduszok önállóan veszik fel a kurzusokat, hogy a teljesítéseiket kreditekkel tudjuk elismerni. Kérdés esetén forduljanak Berger Viktorhoz (berger.viktor@pte.hu).

1) A A KOMPLEX VIZSGA ELŐTTI (KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI) SZAKASZ: a kutatási rész 48 kreditjének összetétele

KUTATÓI MŰHELYMUNKA (20 kredit). Az ide tartozó kurzusokat a tanszék meghirdeti és a félév elején kiküldött tantervbe illeszti, a hallgatók ennek alapján önállóan veszik fel őket. A tematikát a kurzuson kapják meg a hallgatók.

Kutatószeminárium 1.         DSNP0401          4 kredit          Spéder Zsolt    
Kutatószeminárium 2.         DSNP0402          4 kredit          Spéder Zsolt    
Kutatószeminárium 3.         DSNP0403          4 kredit          Spéder Zsolt    
Kutatószeminárium 4.          DSNP0404          4 kredit          Spéder Zsolt    

KUTATÁSI / OKTATÁSI GYAKORLAT (28 kredit). Az ide tartozó kurzusokat a tanterv szerinti félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket, vagy abban a szemeszterben is felvehetik, amikor elismertetendő kutatási, oktatási, tudományszervezési tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematikák szerint.

Kutatómunka témavezetővel     DSNP0501     8 kredit      
Oktatási/kutatási/tudományszervezési gyakorlat 1. (letöltés)     DSNP0502     4 kredit     Füzér Katalin, Berger Viktor    
Oktatási/kutatási/tudományszervezési gyakorlat 2. (letöltés)     DSNP0503     4 kredit     Füzér Katalin, Berger Viktor    
Oktatási/kutatási/tudományszervezési gyakorlat 3. (letöltés)     DSNP0504     4 kredit     Füzér Katalin, Berger Viktor    
Felkészülés komplex vizsgára (elmélet)     DSNP0505     2 kredit     Berger Viktor    
Felkészülés komplex vizsgára (empíria)     DSNP0506     2 kredit     Füzér Katalin    
Felkészülés komplex vizsgára (módszertan)     DSNP0507     4 kredit     Bognár Adrienn    

2) A KOMPLEX VIZSGA UTÁNI (KUTATÁSI ÉS DISSZERTÁCIÓS) SZAKASZ: a 120 kredit összetétele

KUTATÁS TÉMAVEZETŐVEL

Kutatómunka témavezetővel 1.          DSPN0701          10 kredit    
Kutatómunka témavezetővel 2.          DSPN0702          10 kredit    
Kutatómunka témavezetővel 3.          DSPN0703          10 kredit    
Kutatómunka témavezetővel 4.          DSPN0704          10 kredit    

PUBLIKÁCIÓ (letöltés) (összesen 35 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat a komplex vizsga után minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő publikációs tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el.

Publikáció 1.          DSPN0801          5 kredit          Spéder Zsolt    
Publikáció 2.          DSPN0802      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 3.          DSPN0803      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 4.          DSPN0804      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 5.          DSPN0805      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 6.          DSPN0806      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 7.          DSPN0807      5 kredit      Spéder Zsolt

Az egyes publikációk értéke. Amennyiben egy publikáció többet ér 5 kreditnél, és elfogadásra kerül ilyenként, az értékének megfelelő mennyiségű publikációs kurzust kell felvenni. (Pl. valakinek publikációja van hazai minősített folyóiratban. Ez 10 kreditet ér. Ha elfogadásra került, két db publikációs kurzust kell felvenni, azokban írjuk jóvá teljesítést.)

Publikáció hazai minősített folyóiratban          10 kredit          Spéder Zsolt    
Publikáció nemzetközi minősített folyóiratban      20 kredit      Spéder Zsolt
Könyvfejezet magyarul, lektorált kiadványban      5 kredit      Spéder Zsolt
Könyvfejezet világnyelven, lektorált kiadványban          10 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció konferenciakiadványban      5 kredit      Spéder Zsolt

KONFERENCIARÉSZVÉTEL (letöltés) (összesen 35 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat a komplex vizsgát követően minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő konferencia-részvételi tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el.

Konferencia 1.          DSPN0901          5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor    
Konferencia 2.      DSPN0902      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 3.      DSPN0903      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 4.      DSPN0904      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 5.      DSPN0905      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 6.      DSPN0906      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 7.      DSPN0907      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor

Az egyes konferenciarészvételek értéke. Amennyiben egy konferenciarészvétel többet ér 5 kreditnél, és elfogadásra kerül ilyenként, az értékének megfelelő mennyiségű konferenciás kurzust kell felvenni. A 35 kredit csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha minimum egy (hazai vagy idegen nyelvű) konferencia-előadás szerepel a teljesítések között, továbbá ha legalább két típus közül történt teljesítés.

Poszter hazai konferencián      5 kredit    
Előadás hazai konferencián      10 kredit    
Részvétel minősített nemzetközi konferencián          5 kredit    
Poszter idegen nyelven      10 kredit    
Előadás idegen nyelven      15 kredit    

vissza

____________________________________________________________________________________________________

Útmutató kurzusfelvételhez a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában

A tanulmányaikat 2016 előtt megkezdett hallgatók számára

vissza

A doktori tanulmányok során összesen 180 kreditet kell teljesíteni.

A képzési részben 72 kredit kurzust kell lehallgatni és vizsgával abszolválni. A kurzusok meghirdetéséről a Doktori Iskola gondoskodik, a titkárság minden félév elején kiküldi az egyes évfolyamok tantervét, a hallgatók önállóan jelentkeznek fel az ETR-ben a tantervben megjelölt kurzusokra, illetve az esetlegesen pótlandó kurzusokra. Kérdés, vagy kurzusjelentkezéssel kapcsolatos segítség kérése esetén forduljanak Novákné Végső Zsuzsához (vegso.zsuzsa@pte.hu).

A kutatási részben 108 kreditet kell teljesíteni. A kurzusok túlnyomó többsége minden szemeszterben meghirdetésre kerül, a doktoranduszok önállóan veszik fel a kurzusokat, hogy a teljesítéseiket kreditekkel tudjuk elismerni. Kérdés esetén forduljanak Berger Viktorhoz (berger.viktor@pte.hu).

A kutatási rész 108 kreditjének összetétele:

KUTATÓI MŰHELYMUNKA (24 kredit). Az ide tartozó kurzusokat a tanszék meghirdeti és a félév elején kiküldött tantervbe illeszti, a hallgatók ennek alapján önállóan veszik fel őket. A tematikát a kurzuson kapják meg a hallgatók.

Kutatószeminárium          DSNP4301        4 kredit        Spéder Zsolt   
Doktorandusz workshop          DSNP4401        8 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 1.          DSNP4501        4 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 2.         DSNP4601        4 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 3.         DSNP4701        4 kredit        Spéder Zsolt   

KUTATÁSI GYAKORLAT (24 kredit). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő kutatási, oktatási, tudományszervezési tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematikák szerint. A DSNP4801 és a DSNP4901 kurzusok (Kutatási gyakorlat 1. és 2.) kötelezőek minden doktorandusz számára. A DSNP50 (Oktatás) és DSNP 51 (Tudományszervezés) kurzusokat az állami finanszírozott hallgatók veszik fel, felkérés esetén nyitottak az önköltséges hallgatók számára is. A DSNP6201 és DSNP6301 kurzusokat az önköltséges hallgatók számára ajánljuk.

Kutatási gyakorlat 1. (letöltés)      DSNP4801          6 kredit          Spéder Zsolt     
Kutatási gyakorlat 2, 3, 4. (letöltés)      DSNP4901, 6201, 6301          6 kredit          Spéder Zsolt
Oktatás (letöltés)      DSNP5001, 5002, 5003          3x2 kredit          Füzér Katalin   
Tudományszervezés (letöltés)      DSNP5101, 5102, 5103          3x2 kredit          Füzér Katalin   

KONFERENCIA RÉSZVÉTEL (letöltés) (összesen 25 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő konferencia részvételi tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el. Kötelező kurzus: DSNP5301.

Poszter hazai konferencián          DSNP5201          4 kredit          Füzér Katalin
Előadás hazai konferencián          DSNP5301         8 kredit          Füzér Katalin
Részvétel minősített nemzetközi konferencián          DSNP5401         5 kredit         Füzér Katalin    
Poszter idegen nyelven          DSNP5501          8 kredit         Füzér Katalin    
Előadás idegen nyelven          DSNP5601         12 kredit         Füzér Katalin    

PUBLIKÁCIÓ (letöltés) (összesen 35 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő publikációs tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el.

Publikáció hazai minősített folyóiratban          DSNP5701          10 kredit          Spéder Zsolt    
Publikáció nemzetközi minősített folyóiratban          DSNP5801          20 kredit          Spéder Zsolt    
Könyvfejezet magyarul, lektorált kiadványban          DSNP5901          5 kredit          Spéder Zsolt    
Könyvfejezet világnyelven, lektorált kiadványban          DSNP6001          10 kredit          Spéder Zsolt    
Publikáció konferencia kiadványban          DSNP6101          5 kredit          Spéder Zsolt    

vissza