Űrlapok

Fontos szabályzatok a doktoranduszhallgatók számára:

 • A PTE SZMSZ-ének 13. sz. melléklete: a PTE doktori szabályzata: letöltés.
 • A PTE BTDT Doktori Szabályzata: letöltés
 • A PTE BTK DSZDI SZMSZ-e: ugrás a linkre

Az alábbiakban a PTE BTK Doktori Szabályzatának mellékletében szereplő és a PhD-hallgatók számára fontos űrlapokat tesszük közzé.

Űrlapok:

 • 2. sz. melléklet. A doktori képzés illetve doktori és habilitációs eljárás díjai: letöltés
 • 3. sz melléklet. Külföldön szerzett tudományos fokozat honosításának eljárási rendje: letöltés
 • 4. sz. melléklet. Felvételi jelentkezési lap doktori képzésre és fokozatszerzésre / fokozatszerzésre a PTE- BTK-n: letöltés
 • 5. sz. melléklet. Felvételi értékelő lap: letöltés
 • 6. sz. melléklet. Kreditelismerés komplex vizsgával csak a kutatási és disszertációs szakaszra felvett doktoranduszoknak: letöltés
 • 7. sz. melléklet. Kérelem kreditek elismerésére a doktori képzésben korábbi teljesítések alapján: letöltés
 • 8. sz. melléklet. Kérelem oktatómunkával vagy oktatási/kutatási gyakorlattal szerezhető kreditekhez tartozó kód felvételére: letöltés
 • 9. sz. melléklet. Átvétel nappali munkarendre: letöltés
 • 10. sz. melléklet. Komplex vizsgára jelentkezési lap: letöltés
 • 11. sz. melléklet. Adatlap abszolutórium kiállításához: letöltés
 • 12. sz. melléklet. Jelentkezés doktori (phd) fokozatszerzési eljárásra: letöltés
 • 13. sz. melléklet. Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről: letöltés
 • 14. sz. melléklet. Témavezetői nyilatkozat a dolgozat benyújtásához: letöltés
 • 15. sz. melléklet. Szigorlati jegyzőkönyv / Komplexvizsga-jegyzőkönyv: letöltés
 • 16. sz. melléklet. Doktori védési jegyzőkönyv: letöltés
 • 17. sz. melléklet. Adatlap PhD/DLA oklevél kiállításához: letöltés