TDK

TDK-hírek

Kari Tudományos Diákköri Konferencia november 25-én

 • Helyszín: E 418
 • Kezdés: 9.30
 • Zsűri: Dr. Tomay Kyra, egyetemi adjunktus (elnök) Tagok: Dr. Bognár Adrienn, egyetemi adjunktus; Völgyi Bence, tanársegéd

Előadások

 • Takács Martin: Utolsó védőbástyák, vagy egy elveszett kor temetői?
 • Kopunovic Dávid: A reflexív impotencia jelenségének vizsgálata magyar fiatalok kö-rében
 • Labodics Eszter: Az evészavar egyéni, társas és társadalmi aspektusai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

_________________________

KTDK - 2022 ősz

A 2022/2023-es tanév őszi szemeszterében is megrendezzük a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyen a hallgatók a XXXVI. Országos Tudományos
Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre szerezhetnek jogosultságot. Az őszi TDK célja azon hallgatók OTDK szereplésének biztosítása, akik valamilyen oknál fogva nem vettek részt a tavaszi fordulón.

Határidők, időpontok:
● 2022. október 7. (péntek) 24:00-ig:

 • a nevezés leadása elektronikus (PDF) formátumban;
 • a dolgozatok megküldése elektronikus (PDF) formátumban;

● 2022. november 25. Kari Tudományos Diákköri Konferencia
● 2023. december-január: A pályamunkák feltöltése az OTDT rendszerbe (egyénileg).

Aki szívesen részt venne a KTDK/OTDK-n, további kérdéseivel bátran forduljon  a tanszékis TDK felelőshöz, Tomay Kyra tanárnőhöz!

_________________________

 

36. OTDK  - 2023 tavasz

A 2022. tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferenciára (KTDK) április 29-én, pénteken kerül sor, ugyanakkor már most érdemes készülni az őszi fordulóra (melyre 2022. szeptember végéig lehet majd feltölteni a dolgozatokat), ugyanis ezeken a Kari megmérettetéseken lehet akkreditációt szerezni a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. Az OTDK-n való részvétel elsősorban a tudományos előmenetel (pl. Doktori Iskola felvételi) szempontjából, de a munkaerőpiacon is magasra értékelt teljesítmény, ezért buzdítunk mindenkit a részvételre! Aki kíváncsi arra, hogyan zajlik ez a verseny, szeretettel várjuk a tavaszi KTDK-ra!

További részletek: https://otdk.hu/, https://ktdt.btk.pte.hu/tartalom/ktdk_2022_tavasz

Kari Tudományos Diákköri Konferencia (2022)

A 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében ismét megrendezésre kerül a Kari Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK). A konferenciára április végén kerül sor, a dolgozatok leadására azonban már csak egy hónap van hátra: 2022 február 6-ig kell feltölteni elektronikus formában a dolgozatot, jelentkezési lapot és igazolásokat. A jelentkezésről, a határidőkről a KTDT honlapján (ktdt.btk.pte.hu) olvashatók információk.

Akinek kérdése van, tájékozódni szeretne a KTDK-val, OTDK-val kapcsolatban, ezt megteheti online 2022. január 18-án, kedden 16:00-tól a Teams felületén!

A megbeszélés virtuális helye: MSTeams KTDK 2022 tavasz _ fórum csoport

A Teams-csoporthoz az alábbi csapatkóddal: zqaxp8g lehet csatlakozni. (Ennek menete: Teams felület: Csoportok → jobb felső sarok „Csatlakozás csoporthoz vagy csoport létrehozása” → Kód megadása a „Csatlakozás csoporthoz kód használatával”)

Csoportra mutató link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGuXkC6Yi6l8-Q4zBF086_F5IIyGMiFIKzNJeguaL-dM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6dcc0e4f-dc31-4918-bfcf-0e2fb2847d0e&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

______________________________

 

A PTE BTK TMI Szociológia Tanszéke oktatóinak TDK-témakiírásai

Berger Viktor

 • Szociológiaelmélet
 • Térelméletek
 • Fenomenológiai szociológia
 • Online társadalmi jelenségek

Bognár Adrienn

 • Fiatalok politikai szocializációja
 • Fiatalok politikai aktivitása
 • Életszakaszok szociológiai aspektusból
 • Módszertani kérdéskörök

Potó Zsuzsanna

 • Időmérleg-kutatások empirikus elemzése
 • Életmód, életstíluscsoportok
 • Fogyasztásszociológia empirikus megközelítésben
 • Gazdasághoz kapcsolódó szociológiai témájú adatok empirikus elemzése

Ragadics Tamás

 • Kistelepülések Magyarországon – társadalmi problémák, kihívások és jó gyakorlatok 
 • A magyar társadalom- és térszerkezet változása a 20. században – társadalmi csoportok átalakuló viszonyai a történelemben 
 • Vallás és társadalom  
  • Átalakuló vallási értékek és a vallásosság trendjei 
  • Vallási szervezetek társadalmi szerepvállalása 
  •  

Tomay Kyra

 • Városi térbeli-társadalmi folyamatok (szegregáció, szuburbanizáció, dzsentrifikáció)
 • Vidéki dzsentrifikáció és vidéki turizmus
 • Lakáspolitika és lakásszociológiai témák
 • Oktatásszociológia
 • Kvalitatív (interjús, fókuszcsoport, mentál map, terepkutatás) kutatásmódszertannal kapcsolatos munkák

A következő Kari Tudományos Diákköri Konferenciára - amelyen a hallgatók a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre szerezhetnek jogosultságot -  2022. április 29-én (péntek) kerül sor. A Konferencián való részvételre a TDK dolgozatok feltöltésével 2022. február 6. (vasárnap) 24:00-ig van lehetőség! További részletek: https://ktdt.btk.pte.hu/tartalom/ktdk_2022_tavasz