Publikációs követelmények

Tájékoztató a folyóirat-publikációkkal kapcsolatos követelményekről

1. A publikációs kreditek teljesítése körében további elbírálás nélkül fogadunk el minden olyan folyóirat publikációt, amely az MTA IX. Osztály Demográfia Osztályközi Állandó Bizottságának, vagy Szociológiai Tudományos Bizottságának alábbi listáin szereplő folyóiratban jelent/jelenik meg:

  • A Szociológiai Bizottság folyóiratlistája: külső link
  • A Demográfia Osztályközi Állandó Bizottság folyóiratlistája: külső link

A listán nem szereplő folyóiratokban publikált cikkek elfogadásáról a doktori iskola tanács dönt.

2. A PTE DSZDI honlapunkon elérhető SzMSz-ének értelmében a védésre bocsátás érdekében a következő fokozatszerzési követelményeknek is eleget kell tenni:

14.§ A Doktori Iskola nagy súlyt helyez arra, hogy hallgatói rendszeresen publikáljanak, hazai és nemzetközi fórumokon szerepeljenek.  A védésre bocsátás feltétele a 35 előírt publikációs kredit teljesítése. A publikációk között legalább két olyan folyóiratcikknek kell szerepelnie, amely az MTA Szociológiai vagy Demográfiai Bizottságának folyóiratlistája szerinti A, B vagy C kategóriás folyóiratban került közlésre, vagy olyan folyóiratban, amely a SCImago folyóiratértékelési rendszere alapján a Q1, Q2, Q3 vagy Q4 kategóriájába esik.

3. A 2019-ben vagy azt követő évben felvetteknek az egyetemi doktori szabályzat előírása alapján szükséges idegen nyelvű publikációval rendelkezniük a védésre bocsátás érdekében.