Szociológia BA

Jelentkezz hozzánk!

Felvételt hirdetünk Szociológia BA és Társadalmi Tanulmányok BA képzéseinkre a 2014/2015-ös tanévre. Tanulj Pécsett a Zsolnay Negyedben! Jelentkezz a felvi.hu-n 2014. február 15-ig.

A képzés célja

Olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai
alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az
életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia
kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Továbbá kellő mélységű elméleti
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Képesek lesznek:

 • a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi
 • egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére, az ezek következményeinek csökkentését célzó
 • programok kidolgozásában való közreműködésre,
 • a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére,
 • a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló
 • komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges megközelítésmód
 • érvényesítésére,
 • a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére,
 • civil szerveződések előmozdítására,
 • a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb
 • informatikai eljárások alkalmazására,
 • az Európai Unió polgáraira jellemző életminőség objektív és szubjektív feltételeinek
 • megvalósításában való közreműködésre.

Az aktuális órarend és a képzéssel kapcsolatos további dokumentumok itt: segédanyagok