A tanszékről

A Pécsi Tudományegyetemen az 1970-es évek végétől, a szociológia tantárgy kötelező társadalomtudományi tárgyként való bevezetésétől folyik szociológiaoktatás. Az egyszakos szociológusképzés csak 1996-ban indult el a Bölcsészettudományi karon, ám ezt megelőzően, már az 1990-es évek elején kezdődő szociálpolitikusképzésben "C" szakként megjelent a társadalomelméleti tárgyak és a szakszociológiák oktatása. A Szociológia Tanszéken folyó egyetemi szintű szociológusképzés, tehát ha kezdetben nem is önálló szakként, már több mint húsz éves múltra tekint vissza. Ez a tudomány széles spektrumát magába foglaló szociológiaoktatás alapozta meg a tanszék által a 2006-2007-es tanévtől indítandó Szociológia BA és Társadalmi tanulmányok BA oktatását. Tanszékünknek 2012 tavasza óta a felújított Zsolnay Negyed ad otthont.

Jelenleg kínált képzéseink

  • Szociológia BA (nappali)
  • Társadalmi tanulmányok BA (nappali)
  • Szociológia MA (nappali)
  • Szociológia MA (levelező)
  • Demográfus doktori képzés