Pályázati siker

Örömmel jelentjük, hogy a tanszékünk oktatója, Demeter Tamás által vezetett kutatócsoport elnyerte az MTA Lendület pályázatát. A kutatócsoport az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában fog működni 2017 és 2022 között. A kutatási program címe: „Morals and Values in Modern Science”. A kutatócsoport társadalomtudományokkal foglalkozó klaszterében tanszékünk oktatója, Füzér Katalin is közreműködik a Max Weber hivatásbeszédeinek centenáriuma köré szervezett témával.

Gratulálunk a sikerhez!

Az MTA közleményéből (ugrás a linkre):

"A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben hirdette meg a fiatal kutatók számára kiválósági programját, a Lendületet. A külföldön dolgozó tehetséges kutatók hazahívása, illetve a magyarországi kutatóhelyeken tudományos munkát végző tehetségek itthon tartása mellett a program fő célja, hogy erősítse az MTA kutatóhálózatának nemzetközi versenyképességét."

"Demeter Tamás filozófus kutatócsoportja az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában a tudományos kutatás hátterében meghúzódó, azt orientáló, korlátozó és különböző vonatkozásokban igazoló értékek történeti, filozófiai és szociológiai vizsgálatára alakul. Célja, hogy esettanulmányokon keresztül tárja fel azokat a gyakran nem reflektált és így racionális kontrollt nélkülöző kognitív, morális, társadalmi és esztétikai értékeket, amelyek a modern tudomány 17–20. századi történetét jellemzik. A kutatás keretében készülő esettanulmányok nemcsak történeti ismereteink bővítésére irányulnak, hanem az értékelkötelezettségek tudományos kutatásban játszott szerepének általános szociológiai-filozófiai tanulságait is vizsgálják, s ezeken keresztül tudománypolitikai irányelvek és gyakorlatok megalapozásához járulnak hozzá."