Meghívó a PAB ülésére

MTA PÉCSI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG

Meghívó

az MTA Pécsi Területi Bizottság Tér- és Településtudományi Munkabizottsága és az Építés- Építészeti Munkabizottság közös ülésére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az urbanisztika - mint interdiszciplináris tudomány - jellegéből adódóan több tudományterületet érint. Napjainkba tanúi vagyunk annak, hogy az urbanisztika ágai szakosodnak, a Pécsi Tudományegyetem intézményi struktúrájában is elkülönülnek. Ugyanakkor az urbanisztika egységes diszciplínaként való kezeléséhez épp a PTE kínálhat olyan platformot, amelyen a közös gondolkodás, egymás törekvéseinek, eredményeinek megismerése és összekapcsolása révén megindulhat.

A fentiek miatt tűzi napirendjére ezt a témát a PAB Tér- és Településtudományi Munkabizottsága, valamint Építés- Építészeti Munkabizottsága. E két bizottság soron következő, együttes ülését

2015. március 17- én, kedden 13.00 órakor tartja.

Az ülés helyszíne: PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Boszorkány u. 2. fsz. 008. terem

Téma

Merre tovább urbanisztika?
Lehetőségek – kényszerek – kihívások

Program

13.00–13.10: Köszöntő és bevezető gondolatok
Bachmann Bálint DLA egyetemi tanár, a PTE PMMIK dékánja, a PAB Műszaki Tudományok Szakbizottságának elnöke.

13.10–13.25: A területfejlesztés az Európai Unió és a magyarországi változások tükrében – az urbanisztikát érintő kihívások
Faragó László PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

13.25–13.40 Az állam hozzájárulása, hozzájárulási keretei az urbanisztikai elképzelések megvalósításához
Pikler Katalin vezető főtanácsos, NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Gazdaságtervezési és Versenyképességért felelős Helyettes Államtitkárság

13.40–13.55 Az urbanisztika helyzete különös tekintettel a felsőoktatásra – a befogadók: önkormányzatok, vállalkozások szemszögéből
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont által készített felmérés konkluzióinak ismertetése
Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont

13.55–14.10 Szünet

14.10–15.55 Szakmai panelbeszélgetés

 • Kaleidoszkóp: az urbanisztikát érintő kihívások és az ezekre adott válaszok a Pécsi Tudományegyetem szakmai köreiben
  Moderátor: Csaba Ders DLA, Pécs M.J Város főépítésze
 • Urbanisztika a PTE PM Műszaki és Informatikai Kar tevékenységében
  • Az urbanisztika gyakorlati oktatása építészeknek, építőmérnököknek, településmérnököknek
   Szabó Éva DLA tanszékvezető egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
   Baracsi Viktória DLA Komló Város főépítésze, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék
  • Városműhely Kutatócsoport és a „Decentrumok” projekt
   Veres Gábor DLA egyetemi docens, a Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék megbízott tanszékvezetője
  • Szolidáris városépítészet - A Szolidáris Építészet Kutatócsoport régióban folyó városépítészeti kutatásai
   Tamás Anna Mária DLA egyetemi adjunktus, a Szolidáris Építészet Kutatócsoport vezetője
  • Közösségi belsőépítészet: belsőépítészeti válaszok hátrányos helyzetű iskolák tereinek megújítására
   Bachmann Erzsébet DLA egyetemi adjunktus, Belsőépítészeti és Környezettervezési Tanszék oktatója
 • Urbanisztika a terület- és településfejlesztés keretében a földrajz, illetve geográfus képzésekben (PTE Természettudományi Kar)
  • Alapképzés: Trócsányi András PhD habil. tanszékvezető egyetemi docens, Földrajztudományi Intézet Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
  • Mesterképzés: Pap Norbert PhD habil. tanszékvezető egyetemi docens,, Földrajztudományi Intézet Politikai földrajzi, Fejlődés és Regionális Tanulmányok Tanszéke
 • Város, egyetem, gazdaság
  • Erdős Katalin Ph.D tudományos munkatárs, MTA - PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport:
 • Városi társadalmak: folyamatok, várospolitikák
  • Füzér Katalin Ph.D PTE Település- és Társadalom Kutató központ vezetője

15.55 – 16.00 Zárszó
                     Dr. Kovács Katalin, a PAB Tér-, és Településtudományi Mb. elnöke

A szervezők várják az érdeklődőket!