Konferenciafelhívás – Andorka Rudolf emlékkonferencia

Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság (ARTT), a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), valamint a KSH Népességtudományi Kutatóintézet (NKI) emlékkonferenciát szervez, amellyel tisztelegni kívánnak Andorka Rudolf tudományos munkássága előtt. Különösen fontosnak tartják, hogy a konferencián Andorka Rudolf szellemi örökségének megfelelően elméleti megfontolásokból kiinduló, a nemzetközi tendenciákat figyelembe vevő, empirikus elemzések hangozzanak el. A konferencia tematikus hangsúlyai kapcsolódnak azokhoz a kérdésekhez, amelyek Andorka Rudolf munkásságát is jellemezték. A jelentkezéseket az alábbi témakörökben várják:

  1. Társadalmi rétegződés, társadalmi különbségek, szegénység
  2. Termékenység és családformálódás
  3. Devianciák

A konferenciára 2017. június 30-ig kiterjesztett absztrakt (2–3 oldal) benyújtásával lehet jelentkezni. A konferencia tervezett időpontja 2017. november 16., helyszíne a Budapesti Corvinus Egyetem. Jelentkezés ezen az e-mail-címen: szociologia@uni-corvinus.hu.

További részletek a mellékelt dokumentumban: letöltés.