Gáspár Gabriella laudációja

Nyugdíjba vonult kollégánkat, Gáspár Gabriellát 2020. október 1-én a PTE Szenátusa címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki.

A tanszékvezető, Füzér Katalin laudációjával gratulálunk Gáspár tanárnőnek és kívánunk személyes és szakmai sikerekben bővelkedő éveket!

Gáspár Gabriella jogászi pályaindítását egy számos formát öltő kettősség követte: a társadalomtörténeti érdeklődés, valamint a kortárs városi és vidéki társadalmak megértésének igénye egymással párhuzamosan jelent meg munkásságában.

Társadalomtörténeti kutatásai széles spektrumot ölelnek fel a polgári nyilvánosság kialakulásától a női jogok kérdéséig, melyek nyomán monográfia és tanulmányok sora jelent meg tőle az elmúlt harminc évben.

A kortárs települési társadalmi viszonyok iránti érzékenysége szerteágazó tevékenységekben testesült meg: a street art és public art kutatása éppúgy ide tartozik, mint a falukutatások és a belőlük készült monografikus és tanulmány jellegű publikációk sora. Ugyanakkor az empirikus kutató szerepköre jól megfért a közéleti szerepvállalással és a városi politikai folyamatok elemzésével is.

Gáspár Gabriella a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának kutatójából lett a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, ahol előbb az egyetemi könyvtárban dolgozott, majd a Szociológia Tanszéken fejtett ki sokoldalú tevékenységet: oktató és kutatómunkája mellett oroszlánrészt vállalt a pécsi szociológusképzés tanterveinek gondozásában, valamint az oktatásszervezésben. Egyetemi pályafutása során többféle vezetői pozíciót is betöltött: egyetemi bizottsági elnöki tisztségét, tanszék- és intézetvezető munkáját odaadóan, kollégái elismerésétől övezve végezte.

Szűkebb értelemben vett szakmai munkájával kapcsolatban ugyanakkor mindvégig egyfajta távolságtartás jellemezte, hiszen művészeti alkotótevékenysége és a filozofálás több műfaja mindig is vetélkedett érdeklődéséért.

Szombathelyi születésű, pécsi joghallgatóból vált igazi pécsi értelmiségivé és megbecsült egyetemi polgárrá.

Munkásságát 2001-ben Abay Neubauer Gyula-díjjal, 2018-ban a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésével, 2020. október 1-én pedig a PTE Szenátusának ülésén címzetes egyetemi tanári címmel ismerték el.

Nagy öröm számunkra, hogy a pécsi szociológiai műhely aktív szereplőjeként a jövőben is számíthatunk társaságára, közreműködésére!