Etnográfia a digitális térben –konferenciafelhívás

A PTE BTK TMI Kommunikáció Tanszéke műhely-konferenciát rendez. A szervezők várják az előadók jelentkezését!

A műhely-konferencia középpontjában az online közösségek, a hálózati kultúra, a médiahasználati szokások kvalitatív vizsgálata áll. Ez a találkozó lehetőséget kíván teremteni arra, hogy az eddig szigetszerűen létező, gyakran párhuzamos területeken mozgó etnográfiai kutatások találkozhassanak, megismerhessék a különböző műhelyekben folyó munkákat, s kialakítsák a későbbi együttműködés kereteit.

A tervezett konferencia szervezői szívesen látják a kvalitatív módszertani eljárások illetve etnográfiai kulcsfogalmak digitális térben történő alkalmazáshatóságát vizsgáló előadásokat. Ugyanakkor a tanácskozás a digitális térben (is) zajló kommunikációs, kulturális, társadalmi folyamatokat főként empirikus kutatásokon alapuló esettanulmányok mentén próbálja vizsgálni. Ennek megfelelően különösen várják az alábbi intézményesült területeken folytatott kutatásokhoz kapcsolódó beszámolókat:

  • kollaboratív etnográfia,
  • a gyakorlat online közösségei („communities of practice”)
  • digitális diaszpóra,
  • részvételi kultúra,
  • közösségi archívumok

Kérjük, tervezett, a témakiíráshoz szorosan kapcsolódó, a felvetett megközelítésekre reflektáló előadásának 100-200 szavas összefoglalóját a bpusztai@media.u-szeged.hu címre szíveskedjék elektronikus úton elküldeni legkésőbb 2017.02.15-ig.

További részletek: ugrás a linkre