Demonstrátori pályázat

Kedves Hallgatók!

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia  intézeti tanszéke ezúton pályázatot ír ki demonstrátori feladatok ellátására a PTE BTK Demonstrátori Szabályzata alapján a 2019. februártól 2019. májusig terjedő időszakra. Szemeszterenként egy demonstrátor választható minden intézeti tanszéken. A pályázat az intézeti tanszék döntése alapján egy demonstrátorra és egy szemeszterre szól.

A demonstrátor - feladatainak ellátása érdekében - heti 10 órát köteles tölteni a felelős szervezeti egységénél. A demonstrátort a feladata elvégzéséért a HÖK részére benyújtott pályázatot követően intézményi közéleti ösztöndíj illetheti meg, mely nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 10%-át (11.900 Forint / hó).

Beadási határidő: december 21.

További részletek a felhívásban: letöltés