Frans Willekens előadása a DSZDI-ben

A PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola és a PTE BTK Szociológia tanszék szeretettel hív minden érdeklődőt

Professor Dr. Frans Willekens,

University of Groningen, Doctor Honoris Causa, Warsaw School of Economics, a Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) volt igazgatójának

„Demography beyond empiricism; interpretative and generative”

címmel tartandó előadására, melyre a "Tehetségből fiatal kutató. A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban" című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítójú projekt keretében kerül sor.

Az előadás ideje és helye:
2018. szeptember 26. 14:00,
PTE BTK Szociológiai tanszéke, Pécs, Ifjúság út 6, A329 terem