Fiatalok a Kárpát-medencében a 21. században

Meghívó

A PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola immár második alkalommal rendez doktoranduszkonferenciát Pécsett, ezúttal a Bölcsészettudományi Kar Ifjúság úti A épületében 2018. október 26–27. között.

A konferencia címe: „FIATALOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A 21. SZÁZADBAN”

A konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítson azoknak a  fiatal kutatóknak, elsősorban doktoranduszoknak, akik – akárcsak közvetve is – a fiatalokat érintő bármilyen témával foglalkoznak, hogy bemutassák  eddig elért  tudományos eredményeiket.

A konferencia plenáris ülésén a téma legismertebb hazai és határon túli szakembereinek előadásaira is sor kerül. Így az előadások utáni szünetekben lehetőség nyílik a velük való szakmai kapcsolatok és együttműködések kiépítésére.

A konferencián elhangzó plenáris előadások írásos változata nyomtatott formában is meg fog jelenni 2019-ben. A könyvben a legjobb doktorandusz-előadások írásos változatának is helyet biztosítunk.

A rendezvényünkre valamennyi tudományterületről várjuk a doktoranduszokat.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az előadóknak biztosítjuk a konferencián való részvétel mellett 26.-án az ebédet és vacsorát, és mindkét napon a kávészünetben frissítők fogyasztását, de a szállásról mindenkinek magának kell gondoskodnia.  

Találkozunk Pécsen!

 • Helyszín: Pécs, Ifjúság útja 6. Vargha Damján terem
 • Kezdési időpont: 2018. október 26. 11.15
 • Regisztráció: 10.4511.15

 

A konferencia programja

Program letöltése

Plenáris ülés: A közelmúlt ifjúságkutatásainak eredményei

 • Kovács Teréz levezető elnök (professzor, a PTE BTK DSZDI vezetője): Köszöntő
 • Szász Jenő (elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): Megnyitó, szakmai bevezető
 • Székely Levente (kutatási igazgató, BCE  Kutatópont): Ezek a mai fiatalok! Szociodemográfiai jellemzők 2016-ban
 • Bauer Béla (vezető kutató, Századvég Alapítvány): A Magyar fiatalok értékrendszere
 • Szerbhorváth György (kutató, MTA TK Kisebbségkutató Intézet): Kárpát-medencei magyar fiatalok: A GeneZYs 2015 kutatás eredményei

Kérdések, hozzászólások

13.15–14.15: Ebédszünet

Plenáris ülés: A közelmúlt ifjúságkutatásainak eredményei
(Levezető elnök: Füzér Katalin tanszékvezető, PTE BTK Szociológia Tanszék)

 • Bögre Zsuzsanna (habil. egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A magyar fiatalok vallásossága a 21. század elején
 • Veres Valér (tanszékvezető egyetemi docens, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A fiatalok nemzeti identitása a határokon belül és kívül
 • Molnár Gergely (osztályvezető, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): A Kárpát-medencei fiatalok elvándorlásának és visszavándorlásának vizsgálata

Kérdések, hozzászólások

Szünet 15.45–16.00

Plenáris ülés:  A határon túli magyar fiatalok társadalmi helyzete
(Levezető elnök: Csonka Ákos ifjúsági referens, Nemzetstratégiai Kutatóintézet)

 • Gabrity Molnár Irén (professzor, Újvidéki Egyetem, Szabadka): A vajdasági magyar fiatalok társadalmi helyzete és kilátásai.
 • Frigy Szabolcs (óraadó tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az erdélyi/romániai magyar fiatalok társadalmi helyzete és kilátásai
 • Mrva Marianna (doktorandusz, Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézete): A szlovákiai magyar fiatalok társadalmi helyzete és kilátásai
 • Hires-László Kornélia (egyetemi adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): A kárpátaljai magyar fiatalok társadalmi helyzete és kilátásai

Kérdések, hozzászólások

18.00 Fogadás

 

Szekcióülések

(október 27-én 8.00–11.45)
Szekcióülések zárása 11.45–12.00 (A/330 terem)

1. Szekció (helyszín: Pécs Ifjúság útja 6. A330-as terem)
Levezető elnök: Ágyas Réka

 • Erát Dávid: Párválasztás a fiatalok körében Kelet-Közép Európában
 • Ladancsik Tibor: Vegyes házasságok – Asszimiláció vagy társadalmi kohézió
 • Kiss Igor: A Szerbiában élő magyar ifjúság identitása
 • Kővágó Emese: „Miért titkoljuk mi ezt ennyire?” – Az 1944-es tömegmészárlások reprezentációja a vajdasági magyar fiatalok körében

Szünet

 • Rövid Irén: „Hát én immár kit válasszak?” – Pillanatkép a magyarországi szinglikről a népszámlálási adatok alapján
 • Stankovicsné Szendi Anna: A muravidéki magyar anyanyelvű fiatalok térségi identitása
 • Štampah Miha: Összetartozunk Kárpát-medencei Nyári Tábor
 • Stefkovics Ádám: Az empirikus szociológia változóban. A hibrid adatfelvételek szerepe a választáskutatásban
 • Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Kutatói dilemmák a pozitív pedagógia kapcsán

2. Szekció (helyszín: Pécs Ifjúság útja 6. A329-es terem)
Levezető elnök: Frigy Szabolcs

 • Déri András és Gulyás Barnabás: A települési ifjúsági munka: realitások és lehetőségek
 • Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda: Szakgimnáziumi tanulók nevelésszociológiai jellemzői és azok kapcsolata tanulási motivációikkal
 • Varga Andrea: Lehet siker a HÍD?
 • Makrai Kata: Mire és hogyan készítsük/készítjük fel fiataljainkat? – A WHO szexuális nevelésre vonatkozó alapelveinek érvényesülése a hazai általános iskolai oktatást szabályozó dokumentumokban
 • Gulyás Barnabás: Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok és az állampolgári aktivitás

Szünet

 • Lengyel Lea: 30 éves kor alatt hajléktalanná vált nők élettörténete
 • Maszlag Fanni: Roma nők szerepváltozása három generáció bevonásával
 • Kis Diána: Községek fenntartóerejének vizsgálata Bács-Kiskun megyében
 • Kajdi László: Kivándorló magyarok hazautalásai

A szekciók absztraktjainak letöltése