Felvételizőknek

Információk felvételizőknek

flyer

Felvételi felhívás doktori képzésre a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskolájába a 20232024-es  tanévre

Felvételt hirdetünk a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola doktori képzésére a 2023/2024-es tanévre. Képzés Pécsett az Ifjúság útján lévő campuson, havonta egy alkalommal pénteken és szombaton. A pályázatokat legkésőbb 2023. május 25-ig kell leadni online módon és papíralapon.

A felvételi beszélgetésekre egy később kijelölt időpontban (de mindenképp a június 7-21. közé eső időszakban) fog sor kerülni.

A doktori iskola felöleli a tágan értelmezett demográfia témaköreit (termékenység, nupcialitás, halandóság, öregedés, migráció, etnicitás, addiktológia, egészségmagatartás), valamint a népesedési folyamatok térbeli dimenzióit, a településszociológia és a kultúra- és médiatudomány problémáit.

 • Addiktológia, Egészségmagatartás Program
 • Demográfia Program
 • Kommunikáció, Média és Kultúra Program
 • Településszociológia Program

Részletes tájékoztatás

Hivatalos tájékoztatás a PTE BTK honlapján, kérjük a felvételizőket, hogy kövessék pontosan az itt szereplő utasításokat:

Szakmai kérdések esetén pedig keressék a doktori iskola titkárát, Berger Viktort (berger.viktor@pte.hu)

A felvételire vonatkozó rendelkezések a doktori iskola SZMSZ-ében

1.  Felvétel a doktori képzésre

7.§ (1) A PTE DSZDI Doktori Iskolájába doktorképzésre jelentkezők az alábbi okmányokat nyújtják be:

 1. kitöltött jelentkezési lap. Az űrlap letölthető a Doktori Iskola honlapjáról, vagy beszerezhető a Doktori Irodában;
 2.  legalább jó rendű egyetemi oklevél másolata; a felvételi évében végző egyetemi hallgatók esetén ez a dokumentum a szóbeli vizsgán kerül bemutatásra;
 3.  nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata: legalább egy középfokú “C” típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga; a környező országokból érkező és ott egyetemi oklevelet szerzett magyar anyanyelvű hallgatók egyik idegen nyelveként elfogadjuk az adott állam nyelvének felsőfokú ismeretét (ahogy azt a 2011.05.24/17. KDHT határozat részletezi);
 4.  szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék;
 5.  kutatási terv, a tervezett kutatási téma 6-8 gépelt oldalas leírása;
 6. a költségtérítéses, levelező pályázók részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy lehetővé teszi maximum heti egy napon a konzultációkon való részvételt;
 7. jelentkezési vizsgadíj banki átutalásának igazolása.

(2) A doktori képzésben nappali tagozatos ösztöndíjasként (korlátozott számban), illetőleg levelező, költségtérítéses formában lehet részt venni.

 

2. Felvételi eljárás pontozási rendszere:

 • OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE – JELES – 3 pont,  JÓ -2 pont
 • NYELVVIZSGA – 2 meglévő nyelvvizsga – 2X2 pont,
 • PUBLKÁCIÓ, KONFEERNCIA-RÉSZVÉTEL – 1- 5 pont x publikációk száma
 • TDK-DOLGOZAT – 1 pont – HELYEZÉS – 2 pont
 • BENYÚJTOTT KUTATÁSI TERV – 0-15 pontig értékelhető
 • SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA – 0-25 pontig értékelhető
 • A benyújtott kutatási terv és a szóbeli felvételi vizsga esetén szükséges legalább 60% elérése ahhoz, hogy a jelentkező felvételt nyerjen.

ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM: 60 PONT