Tomay Kyra

Az ELTE TáTK-on végeztem szociológusként és szereztem PhD-fokozatot 2009-ben. Ott oktattam kutatásmódszertani és városszociológiai tárgyakat, kutatási területem a városszociológia, ezen belül főként a térbeli-társadalmi mobilitási folyamatokat: szuburbanizáció, szegregáció, dzsentrifikáció, valamint a várospolitika ezekre gyakorolt hatását vizsgálom. A tanszéken 2017-től dolgozom, mint tanársegéd, elsősorban kutatásmódszertani tárgyakat oktatok.

Fogadóóra: szerda 11–13.30-ig
Elérhetőségek: tomay.kyra@gmail.com, tomay.kyra@pte.hu
Mellék: 24163   
Iroda: A/335