Mati Andrea

Mati Andrea vagyok, másodéves mesterszakos hallgató. 2009-ben kezdtem meg tanulmányaimat a tanszéken. Már a BA képzés során egyre jobban megkedveltem a szociológiát, a mesterképzés alatt pedig az addig főként módszertani érdeklődésem az elméletek iránti kíváncsisággal is kiegészült. Jelenlegi kutatási témám alapja a BA-s szakdolgozatom volt, ahol szociológiai nézőpontból vizsgáltam a reklámok gyermekekre gyakorolt hatását. Csoporttársammal közösen készített TDK-dolgozatban az előbb említett jelenséget a nemi szocializáció kérdéskörével kapcsoltuk össze, a gyermekmarketing nemi szerepekre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Tanulmányaim során rengeteg kérdés keltette fel érdeklődésemet, így a jelenlegin kívül a jövőben további témákkal is szeretnék foglalkozni