Horváth Bianka

Horváth Bianka vagyok, másodéves MA-s hallgató. Szociológiai tanulmányaimat itt kezdtem a tanszéken, s természetesnek tartottam, hogy a képzést is itt folytassam. Az itt töltött csaknem öt év alatt megismerhettem a legfontosabb társadalomelméleti és társadalomtörténeti elméleteket, ismereteket és a szociológia számos kutatási és cselekvési területével találkoztam. Emellett felébresztették bennem azt a kutatói kíváncsiságot, ami újabb és újabb területek megismerésére sarkall. Alapszakos hallgatóként a társadalmi nemek közti egyenlőtlenségek kérdéskörével ismerkedtem mélyrehatóbban. Szakdolgozatom, illetve csoporttársammal közösen készített TDK-dolgozatom témája is a két nem kapcsolatát veszi górcső alá. A mesterképzés során azonban a művészetszociológia és a marketingelméletek felé irányult a figyelmem. A kortárs művészek vizsgálatát Kolozsváron kezdtem egy csoportos tanulmányút keretében és hazatérve is ez a központi témám.