Heiszki Éva

A Szociológia Tanszék első évfolyamán mester szakos hallgató vagyok. A BA-diplomát itt szereztem a tanszéken, és egyértelmű volt, hogy itt folytatom tanulmányaimat. Már az alapszak első évében törekedtem elsajátítani a társadalom objektív szemléletét, melyre a módszertan gyakorlása során fokozottan szükség van. Számomra ez azért fontos, mert érdeklődési körömbe tartozik a demográfia, társadalomstatisztika, családszociológia és a posztadoleszcensek kutatása. A népesedésszociológián belül az elmúlt három évben figyelmemet főként a fiatal felnőttek népesedési statisztikái, és a az eredmények okait magyarázó irodalmakra fordítottam.