Görgőy Rita

Szociológus, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, történész, a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola hallgatója. Disszertációját válásjelentések-válásmegélések-válásfeldolgozás témakörében írja, életútinterjúkra alapozott kutatására alapozva. 2001 óta oktat szociológiai, ill. mentálhigiénés tárgyakat a felsőoktatásban: az Apor Vilmo Katolikus Főiskolán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a PTE BTK-n, a PTE IGYK-n és a PTE Egészségtudományi Karán. Szociológiai és történelmi kutatásokban 1999 óta vesz részt, illetve folytat önálló kutatásokat e két területen. A kvantitatív kutatási módszerek mellett a kvalitatív módszerek alkalmazását is igen fontosnak tartja és 20 éve gyakorolja. Publikációi a Civil Szemle, az Acta Sociologica, a Valóság, az Embertárs, a Kultúra és Közösség, a Szociális Statisztikai Közlemények, a Protestáns Szemle, a Sic Itur ad Astra folyóiratokban, továbbá gyűjteményes tanulmánykötetekben jelentek meg. 2002 és 2005 között a KSH Társadalomstatisztikai Főosztályának munkatársa, 2017 és 2019 között a pécsi Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kultúrával a családokért projektjének pályázatírója és szakmai vezetője. Férjezett, három gyermek édesanyja.