Füzér Katalin

A PTE BTK TMI Szociológia Tanszék tanszékvezetője.

Füzér Katalin az ELTE-n diplomázott szociológiából 1997-ben, doktori fokozatát 2004-ben szerezte a University of Pennsylvania-n politikatudományból, majd 2016-ban habilitált szociológiából a Debreceni Egyetemen. Felsőfokú tanulmányokkal és kutatómunkával külföldön (Beloit College, University of Amsterdam, University of Pennsylvania, Freie Universität Berlin, Max-Plank-Institut Frankfurt am Main) töltött évek után 2001-ben tért vissza Magyarországra. A PTE BTK Szociológia Tanszékének oktatója és kutatója: 2001-2005-ig egyetemi tanársegéd, 2005-2016-ig adjunktus, 2016-től egyetemi docens. 2014 óta a Település és Társadalom Kutatóközpont vezetője, 2018 óta pedig a PTE Intézményi Kiválósági Programjában a "Társadalmi tőke a magyar gazdaságban" tématerület vezetője. Kutatási területe a bizalom és a társadalmi tőke, a városfejlesztés, a projektesítés folyamata, valamint a társadalomtudományos adatrendszerek és a big data.

Beosztás: egyetemi docens

Profilok és portrék/Profiles and portraits

Aktuális kutatás: OKTA PD 104150 (2012–2015), Városfejlesztés és társadalmi tőke

E-mail: fuzer.katalin@pte.hu
Letölthető önéletrajz
Letölthető publikációs jegyzék
Publikációs jegyzék az MTMT adatbázisában
Mellék: 24503, 24345 (a második mellék 2018. november 1-től érvényes)
Iroda: A333

TDK-témakiírások a honlap TDK-oldalán

Fogadóórák időpontjai:

 • Hétfő: 15.00–16.00 (személyesen vagy e-mailes bejelentkezés alapján Teamsen)
 • szerda:  15.00–16.00 (személyesen vagy e-mailes bejelentkezés alapján Teamsen)

Szakdolgozati témák:

 • BA
  • Települési társadalmi folyamatok és helyi fejlesztések
  • Társadalmi struktúra:  foglalkozási osztályok, életstílus csoportok, társadalmi
  • kikeresztődés
 • MA
  • Települési társadalmi folyamatok, helyi fejlesztések
  • Társadalmi struktúra:  foglalkozási osztályok, életstílus csoportok, társadalmi
  • kikeresztődés
  • Max Weber szociológiája
  • Társadalmi tőke

Fontosabb publikációk

 • (1994) (szerzőtárs: Adam Seligman): The Problem of Trust and the Transition from State Socialism. In Seligman Adam
  Calhoun Craig (szerk.): Comparative Social Research. The Transition from State Socialism in Eastern Europe. The Case of Hungary. Greenwich, Conn.: JAI Press, 193–221. (Letöltés)
 • (1997): The Invisible Constitution. The Construction of Constitutional Reality in Hungary. International Journal of Sociology 26(4): 48–65. (Letöltés)
 • (2002): Wirtschaftlicher Notstand. Konstitutionalismus und ökonomischer Diskurs im postkommunistischen Ungarn. (Angolból fordította: Jasna Miletic.) Christian Boulanger (szerk.): Recht in der Transfomation. Rechts- und Verfassungswandel in Mittel- und Osteuropa. Berlin: Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 173–195. (Letöltés)
 • (2005): A társadalmi tőke szerepe a városrehabilitációban. Acta Sociologica. Pécsi Szociológiai Szemle 1(1): 5–17. (Letöltés)
 • (2005) (szerzőtársak: Gerő Márton, Sik Endre, Zongor Gábor): A társadalmi tőke növelésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel. Budapest: TÁRKI. (Ugrás külső linkre)
 • (2005): Jogok a weimari köztársaságban: német alkotmányjogászok vitái az alapjogokról, 1919–1932. Jogtörténeti tanulmányok 8:143–169. (Letöltés)
 • (2006) (szerzőtársak: Gerő Márton, Sik Endre, Zongor Gábor): Társadalmi tőke és fejlesztés. In Társadalmi riport 2006. Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI, Pp. 335–350. (Ugrás külső linkre)
 • (2007) (with Andrzej Bukowski): Problems and barries in urban rehabilitation policy co-ordination across cities and regions of Europe. In Andrzej Bukowski, Füzér Katalin, Barbara Jablonska, Marta Smagacz (szerk.): Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities: Studying Social Exclusion and Developing Urban Policy. Krakkó: Wydawnictwo Rabid, 11–26. (Letöltés)
 • (2007): The role of social capital in social exlusion: the segregating district of Pécs East in the light of EU-SILC 2006. In Andrzej Bukowski, Füzér Katalin, Barbara Jablonska, Marta Smagacz (szerk.): Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities: Studying Social Exclusion and Developing Urban Policy. Krakkó: Wydawnictwo Rabid, 43–73. (Letöltés)
 • (2008): Rights and Constitutional Theory in Weimar Germany: Debates in Historical, Political and Institutional Context. Saarbücken: VDM Verlag. (Letöltés)
 • (2011): Social Urban Rehabilitation Policies and Universities: The Case of Pécs, European Capital of Culture and the University of Pécs. In Wim Coudenys (szerk.): Inclusion Through Education and Culture. Fourth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture jointly organized with the Compostela Group of Universities. Proceedings, 14/15 October 2010, Pécs, Hungary. Sibiu: UNeECC Secretariat, 153–161. (Letöltés)
 • (2012) (Monostori Judittal): Social Capital, Social Exclusion and Rehabilitation Policy in the Hungarian Urban Context. In Urban Social Capital: Civil Society and Urban Life. Joseph Lewandowski, Gregory Streich (szerk.). Farnham: Ashgate, 31–75. (Letöltés)
 • (2013): Urban Development Beyond the European Capital of Culture Programme. The Local Project Class and Local Partnerships. Allies, Rivals or Foes? In Komlósi Imre, Pozsgai Gyöngyi (szerk.): Ageing Society, Ageing Culture? Sixth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture. Sibiu: University Network of the European Capitals of Culture, 249–257. (Letöltés)
 • (2013): The Project Class: Making and Breaking Social Capital in Urban and Rural Development. Szociális Szemle 6(1–2): 28–34. (Letöltés)
 • (2013): Bohle, Dorothee, Greskovits, Béla: Capitalist Diversity on Europe's Periphery (Review). Demografia. English Edition 56(5): 89–93. (Letöltés)
 • (2013): Normative-functionalist Occupational Class Analysis in Context. Normativity, Social Exclusion and the EU/Global Dimensions of the Labor Market. Review of Sociology 23(4): 64–71. (Letöltés)
 • (2014): SEEMIG nemzeti és helyi adatstratégiák: migrációval kapcsolatos adatrendszerek és adatfelhasználás. Budapest – Pécs: Központi Statisztikai hivatal, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. (Letöltés)
 • (2015): A bizalom társadalomelmélete és a társadalmi tőke szociológiaelmélete. Századvég (78): 5–16. (Ugrás a külső linkre)
 • (2015): Beszélgetés Szelényi Ivánnal a társadalmi tőke szerepéről a hatalom, a piac és a „varázskertek” működésében. Századvég (78): 175–190. (Ugrás a külső linkre)
 • (2015) (szerzőtársak: Huszár Ákos, Berger Viktor): Elismerés: normák és osztályok filozófiai és szociológiai szempontból. Replika (92–93): 25–31. (Letöltés)
 • (2015): Probing Participatory Urban Development:: ECoC and Urban Strategies in Post-millennial Pécs. In Britta Lundgren, Ovidiu Matiu (szerk.): Culture and Growth: Magical Companions or Mutually Exclusive Counterparts? Umea: Lucian Blaga University of Sibiu Press, 69–81. (UNEECC FORUM; 7.) (Ugrás a külső linkre)
 • (2016): The Social Theory of Trust and the Sociological Theory of Social Capital. Belvedere Meridionale (28): 132–139. (Ugrás a külső linkre)
 • (2016): Társadalmi tőke és részvételi városfejlesztés. (Habilitációs tézisek.) Debrecen: Debreceni Egyetem. (letöltés)
 • (2017): A projektesített város. Részvételi városfejlesztés az ezredfordulós Pécsett. Pécs: Publikon. (letöltés)
 • (2017): The projectified city of postmillennial Pécs: urban strategies, development projects, and partnerships on Europe's periphery. In Marta Smagacz-Poziemska, Krzysztof Frysztacki, Andrzej Bukowski (eds.): Re-Imagining the City. City and Urban Today From the Sociological Perspective. Kraków: Jagiellonian University Press, 167‒189. (letöltés)
 • (2018): Füzér Katalin és Bozóki András (szerk.): Bozóki András (szerk.): Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások. Budapest: L'Harmattan Kiadó.
 • (2018): Előszó. In Füzér Katalin és Bozóki András (szerk.): Bozóki András (szerk.): Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 7‒16.
 • (2018): Értelmiségiek és vállalkozók a szocializmusban és a posztszocialista kapitalizmusban: a társadalmi tőke szerepe Szelényi Iván trilógiájában. In Füzér Katalin és Bozóki András (szerk.): Bozóki András (szerk.): Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 257‒268. (letöltés)