Berger Viktor

A PTE BTK TMI  Szociológia Tanszék tanszékvezető-helyettese, a PTE BTK DSZDI tudományos titkára.

2009 ősze óta dolgozom a tanszéken, főként a társadalomelmélet, szociológiatörténet és a társadalmi struktúra témájában hirdetek meg kurzusokat. Jelenleg leginkább a térbeliség társadalomelméleti vonatkozásait kutatom. 2008 óta a Replika szerkesztőjeként is tevékenykedem.

Beosztás: adjunktus

E-mail: berger.viktor@pte.hu
Mellék: 64387
Iroda: A/334
Önéletrajz és publikációs jegyzék (letöltés)
Publikációs jegyzék az MTMT adatbázisában (ugrás az oldalra)
Doktori disszertáció: A tér kategóriája a szociológia- és társadalomelméletekben (ELTE TÁTK, Szociológia Doktori Iskola, 2016, letöltés)

TDK-témakiírások a honlap TDK-oldalán

Fogadóórák

Helyszíne: A334-es iroda

Időpontjai

  • Kedd 11.30–14.00
  • Szerda 15.30–16.00

Szakdolgozati témák

  • Klasszikus és új szociológia- és társadalomelméletek
  • Életstílus és kulturális szociológia
  • Térelméletek
  • Az online világ szociológiája

Fontosabb publikációk

  • (2018): Térré szőtt társadalmiság. A tér kategóriája a szociológiaelméletekben. Budapest: L'Harmattan. (Letöltés)
  • (2019): Mediatizált szerelem. A Tinder fenomenológiája. Replika (113): 63–87. (Letöltés)
  • (2020): Phenomenology of Online Spaces: Interpreting Late Modern Spatialities. Human Studies 43: 603–626. (Link)