Berger Viktor

A PTE BTK TMI  Szociológia Tanszék tanszékvezető-helyettese, a PTE BTK DSZDI tudományos titkára.

2009 ősze óta dolgozom a tanszéken, főként a társadalomelmélet, szociológiatörténet és a társadalmi struktúra témájában hirdetek meg kurzusokat. Jelenleg leginkább a térbeliség társadalomelméleti vonatkozásait kutatom. 2008 óta a Replika szerkesztőjeként is tevékenykedem.

Beosztás: adjunktus

E-mail: berger.viktor@pte.hu
Mellék: 24346
Iroda: A/334
Önéletrajz és publikációs jegyzék (letöltés)
Publikációs jegyzék az MTMT adatbázisában (ugrás az oldalra)
Doktori disszertáció: A tér kategóriája a szociológia- és társadalomelméletekben (ELTE TÁTK, Szociológia Doktori Iskola, 2016, letöltés)

Fogadóórák időpontjai: kedd 12–14-ig, szerda 12–14-ig

 

Szakdolgozati témák:

  • Klasszikus és új szociológia- és társadalomelméletek
  • Struktúra és rétegződés
  • Életstílus és kulturális szociológia
  • Térelméletek