A Doktori Iskola témakiírásai

Az alábbiakban a doktori iskola témakiírásait olvashatja felsorolásszerűen. A részletesebb változatot (a témák tartalmi leírásával együtt) innen töltheti le: témakiírások.

 

Demográfia Program

Programvezető: Spéder Zsolt, PTE, BTK, egyetemi tanár, KSH, Népességtudományi Kutatóintézet, a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola vezetője

 

Bálint Lajos, PTE, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Életkor-periódus-kohorsz (Age-period-cohort) modellek alkalmazása a magyar halandóságban

Gál Róbert Iván, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: A jóléti rendszer, mint életpálya-finanszírozás

Köllő János DSc, PTE, tudományos tanácsadó, MTA KRTK, tudományos tanácsadó: Foglalkozásszerkezet

Makay Zsuzsanna, tudományos titkár, KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Gyermekvállalás, családi szerepek és munkapiaci részvétel

Őri Péter, KHS Népességtudományi Kutatóintézet, igazgatóhelyettes: Történeti demográfia

Schadt Mária, PTE, címzetes egyetemi tanár: Társadalmi nemek: a nemi szerepek átalakulásának társadalomtörténeti meghatározottsága a magyar társadalomban

Spéder Zsolt, PTE, BTK, egyetemi tanár, KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Termékenység és párkapcsolatok Magyarországon és Európában

Veroszta Zsuzsanna, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: A család és munka, család és oktatás többszempontú, dinamikus kapcsolatának kutatása a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsálat adatbázisa alapján

 

Addiktológia és Egészségmagatartás Program

Programvezető: Füzesi Zsuzsanna, PTE ÁOK, egyetemi tanár

 

B. Erdős Márta, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Addiktológia

Elekes Zsuzsanna DSc, Corvinus Egyetem, Szociológia Intézet, egyetemi tanár: A szenvedélybetegségek epidemológiája

Füzesi Zsuzsanna, PTE ÁOK, egyetemi tanár: A népesség egészségi állapota, egészségmagatartása és az egészség-egyenlőtlenség kérdései

Kelemen Gábor, PTE BTK, egyetemi tanár: Addiktológia

Lampek Kinga, PTE ETK, főiskolai tanár: Idősödés

Osváth Péter, PTE ÁOK, egyetemi docens: Öngyilkosság és társadalmi változások összefüggései az epidemiológiai kutatások tükrében

 

Kommunikáció, média és kultúra program

Programvezető: Szijártó Zsolt, PTE BTK, egyetemi tanár

 

Feischmidt Margit, PTE BTK, egyetemi tanár: A befogadás és a kirekesztés társadalmi folyamatai, kulturális és mediális gyakorlatai

Feischmidt Margit, PTE BTK, egyetemi tanár: A társadalmi identitások, közösségek és kisebbségeket érintő csoportközi viszonyok kulturális és mediális gyakorlatai a kvalitatív és kritikai társadalomkutatás perspektívájából 

Glózer Rita, PTE BTK, habil. egyetemi docens: A felhasználói részvétel gyakorlatai a konvergens médiában

Guld Ádám, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Digitális ismertség-transzformációk 

Havasréti József, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Szubkultúra-kutatás, alternatív színterek, stílusközösségek

Maksa Gyula, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Transzkulturalitás, média, populáris geopolitikák

Pólya Tamás, PTE BTK, habil. egyetemi docens A videójátékok mint tömegmediális termékek és popkulturális médiaszövegek

Szijártó Zsolt, PTE BTK, egyetemi tanár: Átalakuló médiarendszerek változó társadalmi-kulturális környezetben

 

Településszociológia Program

Programvezető: Kovács Teréz DSc, PTE BTK, egyetemi tanár

 

Berger Viktor, PTE BTK, habil. egyetemi adjunktus: Térszociológiai kutatások

Berger Viktor, PTE BTK, habil. egyetemi adjunktus: Online jelenségek szociológiája

Bögre Zsuzsanna, PPKE BTK: Vallás, identitás és traumafeldolgozás a XX-XXI. századi magyar társadalomban

Bálint Lajos, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Területi népesedési folyamatok modellezése

Füzér Katalin, PTE BTK, egyetemi adjunktus: Társadalmi tőke és társadalmi fenntarthatóság lokális kontextusokban

Gáspár Gabriella, PTE BTK, habil. egyetemi docens: A falusi helyi társadalmak népessége

Kovács Teréz DSc, PTE BTK, egyetemi tanár:

  • Kisebbségkutatás
  • Önszerveződő vidéki társadalmak, mikrotérségek