Disszertációk

A doktori értekezések leadása és formai követelményei

Releváns űrlapok (a PTE BTK Doktori Szabályzatának mellékletei):

A doktori dolgozatokat és a tézisfüzeteket elektronikusan és nyomtátásban is szükséges leadni.

 • Nyomtatott disszertáció: 2 kötött, 3 fűzött (spirálozott) példányban kérjük leadni.
 • Nyomtatott tézisfüzetek: a disszertációval együtt 5 példányt kérünk leadni. A védésre minimum 25 nyomtatott példányt kérünk hozni.
 • Elektronikus leadás: a doktori iskola vezetője, Spéder Zsolt (speder@demografia.hu) és a doktori iskola titkára (berger.viktor@pte.hu) számára eljuttatva. (CD-, DVD-melléklet nem szükséges).

A bírálók keresésének, felkérésének folyamata akkor indulhat el, ha mind elektronikusan, mind nyomtatott változatban eljuttatták a DSZDI számára az értekezést és a tézisfüzetet.

Formai követelmények

 • Terjedelem:
  • Minimális terjedelem: 220 000 leütés (szóközökkel együtt), hozzávetőlegesen 110 oldal (mellékletek, függelék és irodalomjegyzék, tartalomjegyzék nélkül)
  • Maximális terjedelem kb. 440 000 leütés (szóközökkel együtt), hozzávetőlegesen 220 oldal (mellékletek, függelék és irodalomjegyzék, tartalomjegyzék nélkül)
 • Egységes és ellentmondásmentes hivatkozási rendszer. Érdemes a mérvadó hazai szociológiai folyóiratok valamelyikének hivatkozási rendszerét alapul venni. Pl. a Szociológiai Szemléét (ugrás a linkre).
 • A doktori dolgozat igény szerint tartalmazhat köszönetnyilvánítást.
 • A doktori értekezés végén 1-1 oldalas absztrakt a disszertációról magyar és angol nyelven.
  • A magyar nyelvű absztraktnak tartalmazni kell a címet és legalább 5 kulcsszót
  • Az angol nyelvű absztraktnak tartalmaznia kell az értekezés angol nyelvű címét és legalább 5 angol nyelvű kulcsszót
 • A doktori értekezés végén plágiumnyilatkozat, melyben a szerző aláírásával hitelesítve nyilatkozik róla, hogy az értekezés az ő műve, s nem plagizált.
 • A tézisfüzet nyelve: magyar. A5-ös méretben 10-20 oldal terjedelemben. Tartalmazza az értekezés legfontosabb téziseit, módszereit, eredményeit, valamint a szerző témában publikált legfontosabb írásait.

Doktori fokozatot szerzett hallgatók és doktori értekezéseik

A fokozatot szerző neve     Disszertáció címe     Disszertáció Tézisfüzet     Témavezető(k)     fokozatszerzés éve
Márk Andrea Mónika

Az alkoholizmuskezelés amerikai egyesült államokbeli modelljei a változó társadalmi-történeti kontextusok tükrében

letöltés letöltés

Bognárné Erdős Márta

Kelemen Gábor

2018
Vargha Lili Incorporating the market and nonmarket costs of childbearing into the cross-country analysis of the quantity-quality tradeoff letöltés letöltés Gál Róbert ván 2019
Mehring-Tóth Szilvia A települési és területi önkormányzati döntéshozatal szereplői Magyarországon 1994 és 2014 között – arányok, trendek és helyi sajátosságok letöltés letöltés Vámosi Tamás 2019
Boros Julianna A felnőtt magyar népesség egészségmagatartása letöltés letöltés

Füzesi Zsuzsanna

Kovács Katalin

2020
Rövid Irén A gyermeküket egyedül nevelő szülők életkörülményeinek vizsgálata objektív és szubjektív mutatók segítségével a magyar cenzusok adatai alapján. Hogyan befolyásolja a párkapcsolat és a gyermeknevelés a szubjektív jól(l)étet? letöltés letöltés Füzér Katalin -
Wéber András Premature cancer morbidity and mortality conditions through the epidemiological transitions and the global smoking epidemic. The case of Hungary, Austria and Denmark letöltés letöltés

Józan Péter

Sándorné Kriszt Éva

-
           

Védések

(A nyilvános vitán minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is lehet tenni.)

Stankovicsné Szendi Anna: A muravidéki magyar szórványközösség területi identitása

Rövid Irén: A gyermeküket egyedül nevelő szülők életkörülményeinek vizsgálata objektív és szubjektív mutatók segítségével a magyar cenzusok adatai alapján. Hogyan befolyásolja a párkapcsolat és a gyermeknevelés a szubjektív jól(l)étet?

Wéber András: Premature cancer morbidity and mortality conditions through the epidemiological transitions and the global smoking epidemic. The case of Hungary, Austria and Denmark