Disszertációk

A doktori értekezések leadása és formai követelményei

Releváns űrlapok (a PTE BTK Doktori Szabályzatának mellékletei):

 • 12. sz. melléklet. Jelentkezés doktori (phd) fokozatszerzési eljárásra: letöltés
 • 13. sz. melléklet. Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről: letöltés
 • 14. sz. melléklet. Témavezetői nyilatkozat a dolgozat benyújtásához: letöltés
 • 17. sz. melléklet. Adatlap PhD/DLA oklevél kiállításához: letöltés

A doktori dolgozatokat és a tézisfüzeteket elektronikusan és nyomtátásban is szükséges leadni.

 • Nyomtatott disszertáció: 2 kötött, 3 fűzött (spirálozott) példányban kérjük leadni.
 • Nyomtatott tézisfüzetek: a disszertációval együtt 5 példányt kérünk leadni. A védésre minimum 25 nyomtatott példányt kérünk hozni.
 • Elektronikus leadás: a doktori iskola vezetője, Kovács Teréz (kovacs.terez@pte.hu) és a doktori iskola titkára (berger.viktor@pte.hu) számára eljuttatva. (CD-, DVD-melléklet nem szükséges).

A bírálók keresésének, felkérésének folyamata akkor indulhat el, ha mind elektronikusan, mind nyomtatott változatban eljuttatták a DSZDI számára az értekezést és a tézisfüzetet.

Formai követelmények

 • Terjedelem:
  • Minimális terjedelem: 220 000 leütés (szóközökkel együtt), hozzávetőlegesen 110 oldal (mellékletek, függelék és irodalomjegyzék, tartalomjegyzék nélkül)
  • Maximális terjedelem kb. 440 000 leütés (szóközökkel együtt), hozzávetőlegesen 220 oldal (mellékletek, függelék és irodalomjegyzék, tartalomjegyzék nélkül)
 • Egységes és ellentmondásmentes hivatkozási rendszer. Érdemes a mérvadó hazai szociológiai folyóiratok valamelyikének hivatkozási rendszerét alapul venni. Pl. a Szociológiai Szemléét (ugrás a linkre).
 • A doktori dolgozat igény szerint tartalmazhat köszönetnyilvánítást.
 • A doktori értekezés végén 1-1 oldalas absztrakt a disszertációról magyar és angol nyelven.
 • A doktori értekezés végén plágiumnyilatkozat, melyben a szerző aláírásával hitelesítve nyilatkozik róla, hogy az értekezés az ő műve, s nem plagizált.
 • A tézisfüzet nyelve: magyar. A5-ös méretben 10-20 oldal terjedelemben. Tartalmazza az értekezés legfontosabb téziseit, módszereit, eredményeit, valamint a szerző témában publikált legfontosabb írásait.

Doktori fokozatot szerzett hallgatók és doktori értekezéseik

A fokozatot szerző neve     Disszertáció címe     Disszertáció Tézisfüzet     Témavezető(k)     fokozatszerzés éve
Márk Andrea Mónika

Az alkoholizmuskezelés amerikai egyesült államokbeli modelljei a változó társadalmi-történeti kontextusok tükrében

letöltés letöltés

Bognárné Erdős Márta

Kelemen Gábor

2018
Vargha Lili Incorporating the market and nonmarket costs of childbearing into the cross-country analysis of the quantity-quality tradeoff letöltés letöltés Gál Róbert ván 2019
Mehring-Tóth Szilvia A települési és területi önkormányzati döntéshozatal szereplői Magyarországon 1994 és 2014 között – arányok, trendek és helyi sajátosságok letöltés letöltés Vámosi Tamás 2019
           

Védések

(A nyilvános vitán minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is lehet tenni.)

Boros Julianna: A felnőtt magyar népesség egészségmagatartása

Mehring-Tóth Szilvia: A települési és területi önkormányzati döntéshozatal szereplői Magyarországon 1994 és 2014 között – arányok, trendek és helyi sajátosságok

Vargha Lili: Incorporating the market and nonmarket costs of childbearing into the cross-country analysis of the quantity-quality tradeoff

Márk Andrea Mónika: Az alkoholizmuskezelés amerikai egyesült államokbeli modelljei a változó társadalmi-történeti kontextusok tükrében

 • meghívó: letöltés
 • időpont: 2018. február 9., 11.30
 • helyszín: Zsolnay Negyed E25-ös épületének 101-es termében (7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.)
 • doktori dolgozat: letöltés
 • a doktori dolgozat tézisei: letöltés