Acta Sociologica 5. szám

Az 5. szám egészében megtekinthető és letölthető itt: letöltés

Vissza az Acta Sociologica címlapjára

Borító
Impresszum
Beköszöntő

„kultúra-történet-elmélet”

 • Gáspár Gabriella: Szociális művészet. A „szociális” jelentése a képzőművészetben: letöltés
 • Berger Viktor: Térteremtő szavak. Gondolatok Ricardo Padrón The Spacious Word című művéről: letöltés
 • Kiss Zsuzsanna: Hagyományos és modern kulturális határok. Zala megye nyilvános élete az 1860-as években: letöltés
 • Schmidt Andrea: Kulturális törésvonalak és regionális identitás Lengyelországban: letöltés
 • Rácz Márk: Adalékok az egykori debreceni marxizmus-leninizmus oktatók 20. századbeli családi traumáinak vizsgálatához: letöltés
 • Erzsébet Takács: From the One to the Many. From Fierre Bourdieu’s Habitus Theory to the Concept of Bernard Lahire’s L’homme pluriel: letöltés
 • János Tóth: The Dangers of Academic Bubble Economy from a Young Researcher’s Perspective: letöltés

„jóllét”

 • Busa Csilla–Kesztyüs Márk–Füzesi Zsuzsanna–Tistyán László: Család, barátok, közösségek. A testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében: letöltés
 • Mándi Nikoletta: A határ szerepe felépülő szenvedélybetegek narratív identitásában: letöltés
 • Brettner Zsuzsanna: A 21. század idős generációja: letöltés
 • Kovács Gusztáv: Igazságos gondoskodás: a gondoskodásetika jelentőségéről a szociáletikában: letöltés
 • B. Erdős Márta: Generativitás és fenntartható fejlődés: letöltés
 • Ragadics Tamás–Somodi Imre: A pécsi egyházmegye hitoktatóinak helyzete és jövőképe: letöltés
 • Csaba Titkos: Quality of Life. Healthy Relationship with Ourselves Perspective: letöltés

„a számok tükrében”

 • Schadt Mária–Péntek Eszter: Nők az ipari kutatás-fejlesztés területén: letöltés
 • Bucher Eszter: Változó civil társadalom. Nonprofit szervezetek az ezredforduló után: letöltés
 • Pótó Zsuzsanna: Közösségi kapcsolatok a virtuális térben – A facebook-használat statisztikai elemzése: letöltés
 • Pilinszki Attila: Párkapcsolati stabilitás és minőség egy országos kutatás tükrében: letöltés
 • Bálint Lajos–Daróczi Gergely: A pécsről történő elvándorlás térbeli-időbeli mintázatai: letöltés
 • Rohr Adél: Kivándorlási, külföldi munkavállalási tervek a pte hallgatóinak körében: letöltés