Acta Sociologica 2011. 4. évf. 1. szám

Vissza az Acta Sociologica címlapjára

Az egész lapszám letöltése

Impresszum, laudáció, bevezetés, tartalomjegyzék

Diagnózisok és mozgások

 • Bognár Adrienn: Youth and civil participation in Hungary: letöltés
 • Csiszér Annamária: The effects of advertisement on our changing society: letöltés
 • Farkas Szilárd: Lukács György és a nemzetiségi kérdés: letöltés
 • Görgőy Rita: Gondtalanul mosolygó boldog anyukák – avagy kisgyermekes édesanyák vallomási problémáikról, feszültségeikről, lelki egészségükről: letöltés
 • Madácsy József: Insight into the World of Alcoholics Anonymous in Hungary. Some results of an Empirical Research: letöltés
 • Pótó Zsuzsanna: Egy demográfiai panelfelvétel első hullámának leíró statisztikai elemzése a munkaerőpiacra történő belépés és a munkaerő-piaci státusz megszerzésének szempontjából: letöltés
 • Tóth Kata: A büntetett előéletűekkel szemben támasztott sztereotípiák: letöltés

Települések, régiók

 • Benedek Dániel: Közösségi tagság és participáció: Magyarország és Franciaország esete: letöltés
 • Boros Julianna: A települési szegregáció feltételezett okai és következményei: letöltés
 • Bucher Eszter: Nonprofit hozzájárulás: letöltés
 • Gonda Gábor: Ugyanúgy de mégis másképp. A német kisebbségek érintő kényszermigrációs folyamatok néhány aspektusa Bonyhádon és Sopronban 1944 és 1946 között: letöltés
 • Ragadics Tamás: Local communities in small settlements os South-Transdanubian Region in Hungary: letöltés

Kultúra és oktatás

 • Darvai Tibor: Rítusok az Úttörővezető c. folyóirat fényképein: letöltés
 • Gáspár Gabriella: Szemét-kultúra, avagy kavics a város cipőjében: letöltés
 • V. Gilbert Edit: Centrum, decentrum, periféria, provincia – helyek megélése és kibeszélése pécsi közösségi terekben: letöltés
 • Bognár Adrienn – Péntek Eszter: Mit ér a pécsi bölcsészdiploma – hallgatói szemmel: letöltés
 • Ruszák Miklós: A szocialista lakótelepek megváltozott helyzetének kérdései a fogyasztói társadalomban: letöltés
 • Zóka Péter: Egy új társadalom- és kultúraelmélet körvonalai Alexander Bernát történetfilozófiájában: letöltés