2014.01.06.
Szociológia Tanszék

Tanszékünk június 30-tól július 8-ig nyári iskolát szervez Social and Historical Epistemology címmel. Az előadók: Theodore Arabatzis (Athén), Axel Gelfert (Szingapúr), Martin Kusch (Bécs), Kutrovátz Gábor (ELTE, Budapest), Hans-Jörg Rheinberger (MPIWG, Berlin), Thomas Sturm (Barcelona), Monika Wulz (Konstanz), Zemplén Gábor (BME, Budapest). A továbbiakban részletesebb tájékoztató is várható!

 

2014.01.06.
Szociológia Tanszék

Tanszékünk június 6-án nemzetközi Hauser-szemináriumot szervez, melynek középpontjába a művészet és a tudás szociológiája fog állni.

Az esemény meghívott előadói:

  • Robert Born (GWZO Lipcse),
  • Axel Gelfert (Szingapúr)
  • Pléh Csaba (EKTF),
  • Szelényi Iván (NYU AD),
  • Wessely Anna (ELTE).

A továbbiakban részletesebb tájékoztató is várható!

 

 

2013.12.09.
Szociológia Tanszék

Kedves Hallgatók!

Tanszékünk demonstrátori pályázatot hirdet. A demonstrátor az oktatói és tudományos tevékenységben közreműködő egyetemi hallgatója, akit az intézeti tanszék javaslatára a Kar dékánja és a Kari Tanács az eredményes tudományos diákkörös munkát végző és jó tanulmányi eredményt felmutató hallgatók közül pályázat alapján választ ki. Munkájáért a demonstrátor havi ösztöndíjban részesül. A pályázat részletei a csatolt fájlban találhatók.

Demonstrátori pályázat

2013.12.06.
Szociológia Tanszék

December 3-án kedden tanszékünkön előadást tartott Dr. Szűcs Zoltán Gábor, az MTA TK Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa. Az előadás a magyar politikai diskurzus alakváltozásaival foglalkozott a rendszerváltozástól napjainkig. A diagnózis, miszerint a szociologizáló nyelvezet hamyatlása figyelhető meg az utóbbi években, úgy tűnik, igen jó diagnózisa a jelenkori magyar politikai életnek. E diagnózis szerint megfigyelhető, hogy az utóbbi évtizedben egyre inkább háttérbe szorult a politikában az a fajta beszédmód, amely politikán kívüli ("szakmai") érvekre támaszkodott.

2013.11.29.
Szociológia Tanszék

A tanszéki hagyományokat követve falukutató tábort szervezünk a Tolna megyei Sárköz központjában, Decsen. A kutatás célja a nagyközség helyi társadalmának feltérképezése, a problémák és fejlődési lehetőségek feltárása, valamint a térségi hagyományok továbbélésének vizsgálata. Várjuk tanszéki hallgatóink és mindazok jelentkezését, akik ugyan nem hozzánk járnak, de érdeklődnek a képzéseink vagy a társadalmi kérdések és a helyi közösségek problémái iránt.

2013.11.26.
Szociológia Tanszék

Felvételt hirdetünk Szociológia BA és Társadalmi Tanulmányok BA képzéseinkre a 2014/2015-ös tanévre. Tanulj Pécsett a Zsolnay Negyedben! Jelentkezz a felvi.hu-n 2014. február 15-ig.

 

2013.11.26.
Szociológia Tanszék

Felvételt hirdetünk Szociológia MA nappai és levelező képzéseinkre a 2014/2015-ös tanévre. Tanulj Pécsett a Zsolnay Negyedben! Jelentkezz a felvi.hu-n 2014. február 15-ig.

 

 

2013.11.26.
Szociológia Tanszék

Felvételt hirdetünk a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola doktori képzésére a 2014/2015-ös tanévre. Képzés Pécsett a Zsolnay Negyedben, havonta egy alkalommal pénteken és szombaton. Jelenkezési határidő 2014. május 31. Érdeklődőknek kapcsolatfelvétel a kooridinátornál: dr. Füzér Katalin (fuzer.katalin@pte.hu). Nyílt nap 2014. áprilisában.

Letölthető információs kiadvány: flyer

Oldalak